nedeľa 5. júna 2011

Liberator "The Green Hornet"

Bombardér Consolidated B-24H-15-FO 42-52504 bol vyrobený v závode Ford v rámci série strojov so serialmi 42-52303 až 42-52776.
Po zalietaní bol pridelený k 464. bombardovacej skupine a jej 779. squadrone. Tam dostal taktické označenie "biele Z" a pomenovanie "The Green Hornet". 
Z operačnej histórie vieme málo. Podarilo sa zistiť, že dňa 4.10.1944 bol vyčlenený ako záložný bombardér, avšak nepodarilo sa mu vzlietnuť, nakoľko motor č.3 nemal dostatočný výkon. Ani motor č.2 nepracoval optimálne. Ďalšia zmienka je z 13.10.1944, kedy boli opäť problémy pri vzlete. Nepracoval generátor č.1 a záložná energetická jednotka.Svoju púť tento bombardér ukončil dňa 6. decembra 1944, kedy bol zostrelený nemeckými stíhačmi a dopadol neďaleko obce Bučany na Slovensku.Poznámky k markingu:
- Taktické označenie bielym písmenom Z [FOTO 5, 8]
- Vrchné plochy a doky trupu boli v olivovej farbe (Olive Drab). Spodné plochy boli vo farbe Neutral Grey. Rozhranie oboch farieb bolo oddelené vlnami. [FOTO 1, 2]
- Chvostová časť s typickým označením 464.BG. Horná polovica smerovky žltá, rovnako ako aj zvislý pás na spodnej polovici smerovky. Štvorec v hornej polovici rovnako ako aj spodná polovica smerovky boli ponechané v olivovej farbe. [FOTO 5, 7, 8]
- Číslo (serial) bolo v žltej farbe. [FOTO 5, 6, 7]
- Na oboch stranách prednej časti bombardéru bola štylizovaná kresba sršňa letiaceho s bombou v nohách a s hlavňou zbrane namiesto sosáka. Sršeň bol v zelenej farbe, bomba, ktorú niesol bola pravdepodobne šedá. [FOTO 1-4] 
- Konce vrtuľových listov boli žlté. [FOTO 1, 4]
- Na ľavej strane bolo minimálne 12 znakov bômb, znázorňujúce počet odlietaných misií. Boli pravdepodobne v zelenej farbe. [FOTO 4]
-Časť fotografií znázorňuje na ľavej strane prednej časti aj prezývky členov vtedajšej posádky. Možno rozoznať nápis "BUD" pod kokpitom, "CHAPLAIN" pri okne navigátora a "BOB" pravdepodobne bol bombometčík. Za kokpitom bol pod malým oknom nápis "ONE TIME". [FOTO 1]
- Mechanikom stroja bol Norbert Holbert, ktorý po jednej z misií v lete 1944 na stroji zaplátal 500 dier od šrapnelov. [FOTO 1]


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára