utorok 5. apríla 2011

Mŕtvy letec vo Vrbovciach


Žandárska stanica Vrbovce, okres Senica.         Vrbovce, 14. september 1944
Čís.jedn. 155 dôv./44.

Vec:    Prelet nepriateľských lietadiel.


Odpoveď na čís.jedn. 103.049/                         Ministerstvo národnej obrany
Dôv.zprav.1944 z 18. jú la 1944                         (HVV.-Zpravodajské odd.)

                                                                                            Bratislava

            Hlásim, že dňa 13. septembra 1944 medzi 11.45 a 12.10 hod., preleteli ponad obec Vrbovce, okres Senica nepriateľské lietadlá v počte asi 40 stíhacích a asi 100 bombardovacích štvormotorových lietadiel. Lietadlá boli amerického pôvodu a leteli zo severu na juh.
            Počas preletu ponad tunajšiu obec nevyvíjali žiadnu činnosť. Jedno štvormotorové bombardovacie lietadlo následkom poruchy havarovalo na katastrálnom území obce Sobotište v obvode žandárskej stanice Sobotište, okres Senica a úplne zhorelo. Posádka lietadla v počte 10 mužov z lietadla pomocou padákov vyskočila a okrem jedného dopadla mimo obvod tunajšej stanice. Jeden muž posádky dopadol na kopanicu „Pecková“ obec Vrbovce a pádom na zem sa zabil.
            Hliadka tunajšej žandárskej stanice, hl.d.zást. Jozef Mištík, hl. strážm. Mikuláš Egrecký a strážm. Andrej Ontko sa dostavili na miesto pádu o 13.15 hod. prehliadnutím mŕtvoly zistili, že sa jedná o letca menom Harry F. Eddy JR. čís. 39414339-T43-44A, MRS Edith Eddy, 7 Idora Ave. Wallejo, California P. Mrtvola bola zaistená a po dohode s Okresným úradom Senica, prevezená do márnice vo Vrbovciach, kde bude pochovaná na miestnom cintoríne, dňa 15. septembra 1944 o 14.00 hod.
            Ďalej hlásim, že pri mŕtvole boli nájdené určité súčiastky výstroja, preto prosím kde tieto majú byť zaslané, keďže rozkaz o zasielaní veci pochádzajúcich z nepriateľskej leteckej činnosti do Banskej Bystrice, MNO-CPO tech. správe stál sa teraz bezpredmetným.
            Odpis hlásenia predkladá sa Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave, Okresnému úradu v Senici a služobným postupom Prezídiu Ministerstva vnútra Bratislava.

                                                                                                                      Na stráž!
                                                                                                                      Veliteľ stanice
                                                                                                                      hl.d.zást. MištíkŽandárska stanica Sobotište, okres Senica.                 
Čís.jedn. 176 dôv./44                                         Sobotište, 15. september 1944

Vec: Letecká činnosť nepriateľská

                                                                                                     
Odpoveď k čj. 103.049/Dôv.zpráv./44,         MNO      
zo dňa 18. júla 1944.                                                HVV – zpráv.oddeleni
                                                                           Bratislava.

Hlásim, že dňa 13. septembra 1944 o 10.15 hod. preletelo nad obvodom tunajšej žandárskej stanice z juhovýchodnej strany smerom na severozápad vo výške 7.000 až 9.000 metrov asi 120 nepriateľských lietadiel amerického pôvodu.
Pri spiatočnej ceste asi o 12 hod. toho dňa jedno z lietadiel letelo vo výške 4.000 až 5.000 metrov, z ktorého nad obvodom žandárskej stanice Vrbovce, okres Senica zoskočilo 9 mužov posádky, z ktorých jeden padol v chotári obce Vrbovce, okres Senica a na mieste zostal mŕtvy. Ostatní mužovia posádky boli padákmi zanesení na turanské a myjavské kopanice.
Po zoskoku posádky lietadlo zakrúžilo nad okresom Myjava a Senica, z ktorého na poli „Hrabina“ v katastru obce Sobotište, okres Senica zoskočil pilot a lietadlo havarovalo v poli u „Kutálkov horných“ v katastru obce Sobotište, okres Senica.
Lietadlo bolo štvormotorové, amerického pôvodu, ktoré pri havárii sa úplne rozbilo a zhorelo.
Pilot po zoskoku vzdiali sa na neznáme miesto a dosiaľ chytený nebol. Po tomto tunajšie žandárstvo stopuje a kladný výsledok bude Vám dodatočne hlásený.
Nepriateľské lietadlá pri prelete nad obvodom tunajšej žandárskej stanice žiadne bomby, zápalné hmoty, parašutistov, letáky ani balóny nezhadzovali.
Pri havárii nepriateľského lietadla z tunajšieho obyvateľstva žiaden usmrtený nebol a taktiež ani k úrazu nedošlo.
Lietadlo padlo na pole, z ktorého úroda je už zobratá a preto haváriou žiadna škoda na poli spôsobená nebola.
O havárii lietadla bolo telefonicky vyrozumené nemecké poľné žandárstvo v Senici, ktoré havarované lietadlo prebralo a toto z časti už aj likvidovalo.
Prieklep hlásenia o prelete a havárii nepriateľských lietadiel sa predkladá ÚŠB, a Sekretariátu Ministerstva vnútra cez ÚŠB v Bratislave, okresnému úradu v Senici priamo a Prezídium Ministerstva vnútra v Bratislave služobným postupom.

                                                                                              Na stráž!
                                                                                              Veliteľ stanice
                                                                                              hl.d.zást. Miklovič
 - za prepis hlásenia ďakujem B. Súdnemu. Za fotografie patrí kredit bratovi H. Eddyho.

2 komentáre:

 1. List # 31.
  Date : 20.11.1944
  Group : 459
  Squadron : 759
  Type : B-24J-10-FO
  42-51772
  Pilot : 2nd Lt. Ernest Appleby
  Crash Location : Sobotište/U Šimkov-Turá Lúka
  MACR : 9945

  OdpovedaťOdstrániť
 2. kde je Sobotište / U Šimkov-Turá Lúka

  OdpovedaťOdstrániť