utorok 26. apríla 2011

Bojovníci z nebies (1) - pozvánka

V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch (Krušovská ulica č.291, Topoľčany) sa od dňa 4. mája 2011 (3.5. je vernisáž) do 31.5.2011 bude dať navštíviť výstava "Bojovníci z nebies"Výstava bude venovaná osudom posádok piatich lietadiel USAAF (B-24H 42-52173 Dubodiel, B-17G 42-97490 Kostoľany pod Tríbečom, P-51D 44-15148 Hruboňovo, B-17G 42-97736 Veľké Hoste, B-17G 44-6659 Krnča), Mosquitu od RCAF (NS857 Brunovce pri Piešťanoch), dvom sovietskym lietadlám (Li-2 a IL-2) a dvom letcom-rodákom spod Tríbeča, pôsobiacim za vojny v RAF.

pondelok 25. apríla 2011

Wilfred E. Tritz

S/Sgt. Wilfred E. Tritz (ASN: 16134165)

Wilfred E. Tritz
Narodil v Chili, Wisconsin 14. augusta 1924. Bol najstarším zo sedem detí (mal 4 bratov a 2 sestry). Otec sa volal Nicholas (Nick) a matka Stephina. Otec bol zámočníkom, pracoval v drevorubačských kempoch v severnom Wisconsine. Rodina putovala s ním, vždy na nové miesto, keď sa drevorubači presúvali ďalej. Väčšinu mladosti prežil v rôznych častiach štátu. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňali celú škálu činností, od farmárčenia až po strojné inžinierstvo. Bill sa v r. 1940 presťahoval do blízkosti mesta Waukesha.

Pracoval na Wern Farms, kde jazdil na traktore. Taktiež strávil rok putovaním po Štátoch ako “hobo”, prevážal sa načierno na nákladných vlakoch. Potom sa zamestnal vo Falk Corporation v Milwaukee.

V druhej polovici r. 1942, keď mal Bill 18. rokov zapísal sa do Army Air Corps . Dňa 2.11.1942 v Milwaukee narukoval. Po výcviku bol zaradený do posádky bombardéru B-24 ako radista a palubný strelec. Poslali ho za more, k 15. leteckej armáde do talianskej Spinazzoly, kde mala základňu 460. bombardovacia skupina. 

Počas náletu na Viedeň dňa 11.12.1944 bol ich bombardér zasiahnutý protilietadlovou paľbou a posádka bola nútená lietadlo opustiť nad nepriateľským územím. Nejaký čas sa mu darilo za pomoci miestnych partizánov unikať zajatiu, ale napokon ho chytili. Trikrát sa mu podarilo ujsť, vždy ho chytili. Postupujúca sovietska armáda ho oslobodila na Slovensku z jeho posledného zajateckého tábora v Jablonici (Pozn. prekl.: V originále sa miesto uvádza ako Jabolnica, Slovakia).

Rekonštrukcia vzhľadu ich bombard0ru B-24J-401-CF 42-50508

Udelili mu vyznamenanie “Purple Heart”. Zomrel 12. júna 2001 vo veku 76 rokov.


- spracované na podklade informácií D. Wicksa a prekladu S. Ponca

piatok 15. apríla 2011

Liberator "The Wheel" #89


“Odrazu hlas predného strelca oznámil očakávanú, avšak obávanú správu. "Nemeckí stíhači na dvanástej hodine, rýchlo sa približujú!" Boli sme daleko od bodu stretnutia s našou stíhacou ochranou. Nevidel som prvú vlnu, ale všetci dopredu pozerajúci strelci hlásili siluety Bf 109 a Fw 190 na bledomodrej oblohe chystajúcich sa k útoku.
Na šťastie pre nás, letiacich v druhej sekcii, Nemci sa zamerali na prvú sekciu. Oba okraje sekcie zaznamenali ťažké poškodenie. Prvá vlna nepriateľov odletela a dala nám čas prebiť zbrane. Prázdne zásobníky som hodil cez palubu a pripravil sa na nový útok. Náš bombardér nebol zasiahnutý. 
Potom na scénu prileteli pomalšie Me 410 ako druhá vlna nemeckého útoku.  Napádali bombardéry zo všetkých smerov, a po dlhej paľbe unikali klesaním k zemi.  Leteli rýchlosťou asi 400 míľ za hodinu a ja som stále nestíhal presúvať zbraň ,keď prelietali okolo. Strieľal som príliš skoro alebo neskoro.
Odrazu z oblakov vyletel jeden stroj. Vystrelil zo všetkých zbraní na našu sekciu. Avšak dostal sa do krížovej paľby našich strelcov z A a C letky, ktorí ho zapálili. Horiace lietadlo narazilo do B-24 a obe lietadlá explodovali. Nepozorovali sme žiadne padáky."

Tak si na udalosti z 16.6.1944 spomínal z postu bočného strelca George W. Crawford. 

Z palúb bombardérov aj ďalší letci videli skazu Liberatora. S/Sgt. Elmer R. Burkhardt a Sgt. Kenneth Jackson uviedli po návrate z misie do správy o pohrešovaní posádky svoje výpovede: "…Letel som asi 100 yardov od bombardéru 42-78209 keď nepriateľské lietadlo odrazilo pravé krídlo bombardéru. Pozoroval som jeden padák.
…Videl som Me 410 vybuchnúť tesne pod pravou nábežnou hranou krídla lietadla 42-78209. Pravé krídlo sa odtrhlo a nastala explózia. Torzo bombardéru padalo vo vývrtke k zemi."

Toto všetko sa udialo severne od Dunaja, nad Juhozápadným Slovenskom, v tom čase Maďarmi anektovanom územím.  Osamotený Me 410 patriaci 4. Staffel ZG 76 napadol o 09:50 hod. vedúci Liberator 376. bombardovacej skupiny. Nemecký pilot minul cieľ, preletel ponad bombardér a pokračoval v rovnom lete s úmyslom napadnúť formáciu z pozície 6 hodín. Zadný strelec vedúceho stroja však umiestnil dobre mierenú dávku a pravdepodobne zasiahol nemeckého pilota. Ten namieril (možno nie cielene) svoju dvojmotorovú stíhačku priamo na oproti letiaci bombardér 42-78209. 

Padajúci Liberator dopadol pri obci Alistál (dnes Dolný Štál) a vo svojich troskách pochoval osem členov posádky. (K osudu deviateho sa čoskoro na blogu snáď dostaneme). 
Náhrobný kameň pilota na cintoríne v Neupre, Belgicko.

Fotografia posádky Franka Markusa
 Nemecká posádka tvorená Staffelkapitänom Lt. Werner Mihatschom a Uffz. Werner Maleckom zahynula buď vo vzduchu alebo počas dopadu ich stroja Me 410 B-2 W.Nr.470106 “M8 biela 15 + -”  pri obci  Ekecs (dnes Okoč). Obaja letci sú pochovaní na cintoríne Budaörs v Maďarsku.

Messerschmitty Me 410 patriace 4. Staffel ZG 76, ktorej velil Lt. Mihatsch. Fotografia je zo 16. júna 1944.

 V čase písania knihy "Konečná zastávka: Slovensko!" nebol známy vzhľad stoja. Avšak výskum pokračuje a dnes môžme vďaka osobe Eda Clendednina prezentovať aj noseart stroja B-24G-10-NT 42-78209 patriaceho 376.BG, 515.BS s taktickým označením, tzv. battle number #89 a prezývkou  "TheWheel". Stroj niesol klasické označenie pre bombardéry 376.BG - čierno bielo čiernu spodnú časť smerovky. Čierna číslica 2 v bielom kruhu bola taktiež značením 376.BG. Čierny trojuholník v bielom kruhu znamenal príslušnosť k 47. bombardovaciemu krídlu. Žltý pás na trupe za krídlom je možné vidieť na viacerých bombardéroch tohto bombardovacieho krídla.
Hore a dolu: B-24G-10-NT serial 42-78209, 376.BG, 515.BS, #89 "The Wheel", zdroj Ed Clendenin

utorok 5. apríla 2011

Mŕtvy letec vo Vrbovciach


Žandárska stanica Vrbovce, okres Senica.         Vrbovce, 14. september 1944
Čís.jedn. 155 dôv./44.

Vec:    Prelet nepriateľských lietadiel.


Odpoveď na čís.jedn. 103.049/                         Ministerstvo národnej obrany
Dôv.zprav.1944 z 18. jú la 1944                         (HVV.-Zpravodajské odd.)

                                                                                            Bratislava

            Hlásim, že dňa 13. septembra 1944 medzi 11.45 a 12.10 hod., preleteli ponad obec Vrbovce, okres Senica nepriateľské lietadlá v počte asi 40 stíhacích a asi 100 bombardovacích štvormotorových lietadiel. Lietadlá boli amerického pôvodu a leteli zo severu na juh.
            Počas preletu ponad tunajšiu obec nevyvíjali žiadnu činnosť. Jedno štvormotorové bombardovacie lietadlo následkom poruchy havarovalo na katastrálnom území obce Sobotište v obvode žandárskej stanice Sobotište, okres Senica a úplne zhorelo. Posádka lietadla v počte 10 mužov z lietadla pomocou padákov vyskočila a okrem jedného dopadla mimo obvod tunajšej stanice. Jeden muž posádky dopadol na kopanicu „Pecková“ obec Vrbovce a pádom na zem sa zabil.
            Hliadka tunajšej žandárskej stanice, hl.d.zást. Jozef Mištík, hl. strážm. Mikuláš Egrecký a strážm. Andrej Ontko sa dostavili na miesto pádu o 13.15 hod. prehliadnutím mŕtvoly zistili, že sa jedná o letca menom Harry F. Eddy JR. čís. 39414339-T43-44A, MRS Edith Eddy, 7 Idora Ave. Wallejo, California P. Mrtvola bola zaistená a po dohode s Okresným úradom Senica, prevezená do márnice vo Vrbovciach, kde bude pochovaná na miestnom cintoríne, dňa 15. septembra 1944 o 14.00 hod.
            Ďalej hlásim, že pri mŕtvole boli nájdené určité súčiastky výstroja, preto prosím kde tieto majú byť zaslané, keďže rozkaz o zasielaní veci pochádzajúcich z nepriateľskej leteckej činnosti do Banskej Bystrice, MNO-CPO tech. správe stál sa teraz bezpredmetným.
            Odpis hlásenia predkladá sa Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave, Okresnému úradu v Senici a služobným postupom Prezídiu Ministerstva vnútra Bratislava.

                                                                                                                      Na stráž!
                                                                                                                      Veliteľ stanice
                                                                                                                      hl.d.zást. MištíkŽandárska stanica Sobotište, okres Senica.                 
Čís.jedn. 176 dôv./44                                         Sobotište, 15. september 1944

Vec: Letecká činnosť nepriateľská

                                                                                                     
Odpoveď k čj. 103.049/Dôv.zpráv./44,         MNO      
zo dňa 18. júla 1944.                                                HVV – zpráv.oddeleni
                                                                           Bratislava.

Hlásim, že dňa 13. septembra 1944 o 10.15 hod. preletelo nad obvodom tunajšej žandárskej stanice z juhovýchodnej strany smerom na severozápad vo výške 7.000 až 9.000 metrov asi 120 nepriateľských lietadiel amerického pôvodu.
Pri spiatočnej ceste asi o 12 hod. toho dňa jedno z lietadiel letelo vo výške 4.000 až 5.000 metrov, z ktorého nad obvodom žandárskej stanice Vrbovce, okres Senica zoskočilo 9 mužov posádky, z ktorých jeden padol v chotári obce Vrbovce, okres Senica a na mieste zostal mŕtvy. Ostatní mužovia posádky boli padákmi zanesení na turanské a myjavské kopanice.
Po zoskoku posádky lietadlo zakrúžilo nad okresom Myjava a Senica, z ktorého na poli „Hrabina“ v katastru obce Sobotište, okres Senica zoskočil pilot a lietadlo havarovalo v poli u „Kutálkov horných“ v katastru obce Sobotište, okres Senica.
Lietadlo bolo štvormotorové, amerického pôvodu, ktoré pri havárii sa úplne rozbilo a zhorelo.
Pilot po zoskoku vzdiali sa na neznáme miesto a dosiaľ chytený nebol. Po tomto tunajšie žandárstvo stopuje a kladný výsledok bude Vám dodatočne hlásený.
Nepriateľské lietadlá pri prelete nad obvodom tunajšej žandárskej stanice žiadne bomby, zápalné hmoty, parašutistov, letáky ani balóny nezhadzovali.
Pri havárii nepriateľského lietadla z tunajšieho obyvateľstva žiaden usmrtený nebol a taktiež ani k úrazu nedošlo.
Lietadlo padlo na pole, z ktorého úroda je už zobratá a preto haváriou žiadna škoda na poli spôsobená nebola.
O havárii lietadla bolo telefonicky vyrozumené nemecké poľné žandárstvo v Senici, ktoré havarované lietadlo prebralo a toto z časti už aj likvidovalo.
Prieklep hlásenia o prelete a havárii nepriateľských lietadiel sa predkladá ÚŠB, a Sekretariátu Ministerstva vnútra cez ÚŠB v Bratislave, okresnému úradu v Senici priamo a Prezídium Ministerstva vnútra v Bratislave služobným postupom.

                                                                                              Na stráž!
                                                                                              Veliteľ stanice
                                                                                              hl.d.zást. Miklovič
 - za prepis hlásenia ďakujem B. Súdnemu. Za fotografie patrí kredit bratovi H. Eddyho.