piatok 15. júla 2011

Záhada motorového štítku (1) - zápletka

To, že história pred nami vždy nejakú drobnosť a súvislosť ukryje, je dané odstupom času od udalostí. To platí aj pre udalosti vojnové, kedy je naviac zhoršené zachovanie informácií migráciou očitých svedkov, nedochovaním sa dobových záznamov a dokonca aj zmenou príslušnosti územia k inému štátu. Tieto všetky aspekty sa podpísali aj na nasledujúcom pátraní.

V roku 2010 sa skupine nadšencov podaril nájsť v Petržalke na poli zvanom Janíkov Dvor motorový štítok pochádzajúci z motora Amerického štvormotorového bombardéru B-24 Liberator. Na štítku, značne poškodenom, sa dali prečítať prvé číslice výrobného čísla: BP - 440XXX. Písmeno X znamená nečitateľné údaje. Prvá domnienka, že motor pochádzal z B-24, ktorý mal havarovať medzi obcami Kittsee a Bergom, pravdepodobne na dnešnom Slovenskom území dňa 16.6.1944 sa však nepotvrdila. Motory zapísané v MACR pre tento prípad majú úplne iné čísla. Preto začalo pátranie.Petržalka, za vojny rajúska obec Engerau, sa veľmi zmenila a je takmer nemožné nájsť dobových pamätníkov udalostí. Taktiež záznamy sa nedochovali. Jediné vodítko teda bolo nekompletné číslo motora. Za pomoci zahraničných bádateľov sme získali časti zoznamu, kde sú uvedené chronologicky čísla motorov podla svojich výrobných čísiel. Väčšina do úvahy pripadajúcich možností, pre stroje 15 leteckej armády stratené v období jún 1944- apríl 1945, patrila na stroje subverzie J-190/195/200-CO. Preto sme sa zamerali na tieto stroje, stratené u jednotiek 15.USAAF. Do úvahy pripadalo 55 strojov. Začalo prechádzanie jednotlivých MACRs, a zisťovanie, ktoré stroje mali namontované motory s podobným číslom a boli stratené v lokalite 100 km od miesta nálezu. Zoznam sa zredukoval na 43 bombardérov. A tu sa končili možnosti. 

Dospelo sa k rozhodnutiu štítok dôkladne vyčistiť aby sa dalo lepšie prečítať číslo. Čistiace práce síce prebehli podľa plánov, avšak stále číslo nebolo dostatočne čitateľné. Fero Štellár zobral štítok k známemu hodinárovi, ktorý mal prístroj na detailné nahliadnutie. Nepomohlo. Potom prišla snaha štítok narovnať. To čiastočne pomohlo a bolo čitateľné číslo BP-44052x. Posledná číslica úplne chýba, takže tu všetky snahy končili.

Detail štítku po čiastočnom narovnaní.


Avšak so zoznamu MACRs len dva stroje mali motor z tejto série. Po vylúčení jedného z nich, ktorý dopadol v Taliansku 11.11.1944 ostal (zatiaľ) jediný možný kandidát, ktorý však mal zaznamenaný dopad v Andau, čo je od Petržalky dosť ďaleko pre bombardér s odstreleným motorom. Nastalo obdobie ticha. Nevedeli sme, kam sa v pátraní pohnúť. Náhoda však vniesla svetlo do tohto prípadu identifikácie nového stroja a jeho dopadu na území dnešného Slovenska...

(Rozuzlenie nabudúce)Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára