nedeľa 3. októbra 2010

Zamlžovacia batéria Dubová

Marián Mordáčik, *1913, +1986


- civilným povolaním učiteľ
- od 1.9.1943 por. pech v zálohe povolaný do činnej služby k p.pl. 4 Liptovský Mikuláš
- absolvoval guľometný výcvik na strelnici Lešť
- od mája 1944 zaradený k DPL. Základný výcvik absolvoval v Trenčíne-Zlatovciach a Hlohovci. Ostré konečné streľby uskutočnil na strelnici Rárbok pri Malackách.
- Od 15.7.1944 v hodnosti npor. del. v zál. určený za veliteľa batérie DPL so špeciálnym zameraním na zamlžovanie terénu. Batéria bola odoslaná na ochranu rafinérie v Dubovej a operovala v obciach Nemecká, Dubová, Zámostie, Predajná a Lopej.

"Odborný výcvik viedlo 21 nemeckých poddôstojníkov na čele s Hptm. E. Gründlerom. Zamlžovacia batéria mala na začiatku 3 čaty, t.j. 9 družstiev, z ktorých každé samostatne obsluhovalo zamlžovacie prístroje. Jednotka bola motorizovaná a mala k dispozícii 4 nákladné autá, jedno osobné auto a motocykel. Spolu s pomocným personálom a kancelárskymi silami mala jednotka 2 dôstojníkov (ja ako veliteľ a zástupca, na začiatku por. pech. v zál. Juraj Čánik) a asi 140 poddôstojníkov a vojakov. Veliteľmi čiat boli skúsení poddôstojníci (čatári) a taktiež velitelia družstiev (desiatnici a čatári).

Početný stav Zamlžovacej batérie sa neustále menil, lebo prichádzali noví vojaci z prezenčnej služby a aj zo zálohy. Ku koncu júla 1944 odišiel môj zástupca por.v zál. J. Čánik na iní miesto, a na jeho miesto nastúpil npor. pech. v zál. Emil Černák. Niekoľko dní po ňom dorazil ďalší dôstojník, por. del. Spiššak.

Celkovo mal naša jednotka okolo 300 mužov. Z toho počtu bolo rozkazom VZZ Trenčín asi 100 mužov odoslaných na budovanie letiska pri Brezne a 40 mužov na strážnu službu na letisko Tri Duby.

O štyri dni po americkom nálete na rafinériu, uskutočnenom 20.8.1944, sme dostali rozkaz premiestniť batériu do Trenčína. Dňa 27.8.1944 bola z rozkazu gen. Goliana zamlžovacia batéria premenovaná na 3. údernú rotu."


- M. Mordáčik obdržal Čs. vojnový kríž 1939 a Medailu SNP

- za poskytnuté informácie ďakujeme M. Gregušovi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára